Chuối

Chuối

Chuối xuất nhập khẩu thường là những bản sao của nhau. Những quả chuối mà chúng ta đang ăn là những quả chuối mà chúng ta đã ăn.

Những quả chuối được trồng để xuất khẩu không cho hạt giống. Chúng có nguồn gốc nhân tạo, và trong thực tế – là bản sao của nhau bởi vì không có khả năng đâm chồi theo di truyền. Có đến khoảng 300 mầm chuối được nhân lên từ 1 hạt giống duy nhất!

Điều này chỉ ra rằng, để trồng lên cây chuối mới mà không có sự can thiệp của con người là điều không thể. Có một số loại ký sinh trùng ăn hại chuối, nhưng bạn chỉ có thể diệt chúng bằng phun hóa chất, bởi vì được nhân giống bằng cách sao chép nên chuối không có khả năng tiến hóa, do đó không thể tự phát triển khả năng bảo vệ khỏi các loài gây gại.

༡༠༩༢

Bình luận